Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.4. NEDĚLE POSTNÍ – 19. březen 2023
19. březen – 26. březen 2023

Radostná neděle (laetare) nabízí možnost již zahlédnout, co bude vrcholem postní doby. Budeme číst podobenství o milosrdném otci, které patří k největším pokladům Lukášova evangelia. Usilujeme poznat Boha a jeho lásku k nám. Jak se projevuje v tomto textu? Jaký je Bůh?

_________________________________________________________

Tento týden bohoslužby se budou konat normálně. Kromě toho:

  • v pondělí 20. března je slavnost svatého Josefa, Snoubence Panny Marie. Od 17.00 hod. modlitba růžence a od 17.30 hod. mše sv.

  • v pátek 24. března, večerní mše sv. od 17.30 hod. bude ze slavnosti Zvěstování Páně. Půl hodiny dříve, čili od 17.00 hod. bude Křížová cesta.

Slavnost Zvěstování Páně to den, ve kterém začíná DUCHOVNÍ ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE. Být "duchovním adoptivním rodičem" obnáší v průběhu devíti měsíců po přijetí závazku:

  • Každý den se pomodlit modlitbu za záchranu počatého dítěte a za jeho rodiče.
  • Každý den se pomodlit jeden desátek růžence (nekatolíci modlitbu dle svého uvážení).
  • Katolíci se jednou za měsíc zúčastní ve všední den mše svaté s přijetím svatého přijímání, a to s osobním úmyslem za adoptované dítě a jeho rodiče. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení.

Přijetí závazku a každodenní modlitbu najdete ZDE

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:    Prosme, abychom neztráceli naději a radost z evangelia.

SLOVO NA TENT TÝDEN:     "Člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce."

MOŽNOST ZPOVĚDI – během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na listopad:     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!