Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 19. květen 2024
19 – 26 květen 2024

Letnice jsou třetí nejvýznamnější svátek liturgického roku. Jsou připomínkou daru Ducha svatého, ale jsou také "narozeninami" církve. Texty otevírají mnoho témat a odkazů do Starého zákona (Duch při stvoření, Eliášův oheň, jazyky rozdělených národů...). Dnes dřívější proroctví docházejí naplnění. V tento den někteří křesťané přijímají zvláštní dar Ducha svatého ve svátosti biřmování a je dobré na ně pamatovat.

_________________________________________________________

Tento týden budeme prožívat PROSEBNÉ DNY, čili dny modliteb u venkovních kříži.

Ve Varnsdorfu budeme je prožívat dneska, zítra a pozítří. Dneska v místo májové pobožností budeme se modlit u kříže u fary od 16.30. V pondělí od 18.00 Mše svatá /na svátek Matky Boži Matky církve/ a po Mši sv. budeme pobožnost u kříže u fary. V úterý 21. května modlitba u kříže na ulici Lesní od 18.00.

Ve středu 22. května od 7.00 Mše sv. Po Mši sv. májová pobožnost a pak setkání na faře "u kávičky".

Ve čtvrtek 23. května tichá adorace Pána Ježíše na faře se konat nebude.

V pátek 24. května od 17.30 tichá adorace Pána Ježíše a od 18.00 Mše sv.

Příští neděli 26. května budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. od 10.30, a od 10.05 modlitba růžence. Od 16.30 májová pobožnost.

TENTO TÝDEN VZPOMÍNÁME:
20. května, Panna Maria Matka Církve – památka
23. května, Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz – svátek

MOŽNOST ZPOVĚDI: přede Mši sv. anebo po osobní domluvě

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!