Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.2. ADVENTNÍ NEDĚLE - 4. prosinec 2022
4. prosinec - 11. prosinec 2022

Vstoupili jsme do adventu, času přípravy na příchod Pána, který oslavíme o Vánocích. Nejde při tom jen o narození dítěte Ježíše, ale především o Kristův příchod do našich dějin. Jan volá: "Připravte cestu Pánu." Bůh přichází, jeho příchod je blízko, ale nepotkáme ho, pokud sami nepřiložíme ruku k dílu a to především ve svém osobním životě. Modleme se za připravení cesty pro Boha.

________________________________________________

Dneska odpoledne, od 16.30 hod. setkání na faře "s katechismem". Všichni jste srdečně zváni.

V úterý 6. prosince večerní bohoslužby se konat nebudou.

Ve středu 7. prosince od 6.30 RORATY pro dospěle.

Ve čtvrtek 8. prosince je slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Od 16.30 modlitba růžence a od 17.00 mše svatá. Tento den mezi 12.00 a 13.00 je tak zvaná HODINA MILOSTI (vice dole v kalendáři). V tomto čase Matka Boží nás zve k modlitbě. V kapli na faře bude hodinová ticha adorace Nejsvětější Svátostí.

V pátek 9. prosince od 16.30 ticha adorace a od 17.00 hod. RORATY pro děti. Prosím přines ze sebou svíčky, lucerničky, lampiony, apod.

TENTO TÝDEN SLAVÍME:
6. prosinec: sv. Mikuláš - památka
7. prosinec: sv. Ambrož - památka
8. prosinec: Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu - Slavnost

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:  Modlitba za dobré využívání času.

SLOVO NA TENT TÝDEN:  "Ať stále víc a více roste vaše láska."

MOŽNOST KE ZPOVĚDI - během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na listopad:     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!