Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 22. května 2022
22. května - 29. května 2022

Liturgie se blíží k Letnicím a sestoupení Ducha svatého. Proto se budeme v nastávajících dnech více zabývat skutečností Ducha svatého. Tajemství této božské Osoby zasahuje nejen Boha, ale doléhá až do našeho prožívání.

___________________________________________

Tento týden budeme prožívat PROSEBNÉ DNY, čili dny modliteb u venkovních kříži.

Ve Varnsdorfu budeme je prožívat v pondělí, úterý a středu.
V pondělí 23. května budeme se modlit u kříže na ulici Partyzánů.
V úterý 24. května u kříže na ulici Bratislavské.
Ve středu 25. května u kříže na ulici Lesní.

Modlitby bude začínat každý den v 18.00 hod.

Ve čtvrtek 26.května v celé církvi je slavnost Nanebevstoupení Páně. A protože je možné tuto slavnost přenést na neděli, tak v našich farnostech slavnost Nanebevstoupení Páně budeme prožívat příští neděli 29. května.

V pátek 27. května setkání mládeže /kluku/ od 19.00 hod. ve Varnsdorfu.

Od pátku 27. května až do soboty 4. června modleme se devítidenní novénu k Duchu Svatému. Text novény najdete zde !!! Chceme se spolu s celou církvi připravit na slavnost Seslání Ducha svatého, kterou budeme prožívat v neděli 5.června na a kterou končí čas velikonoční v církvi.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:   Prosme aby všechny vlády světa respektovaly všeobecná práva každéhočlověka.

SLOVO NA TENT TÝDEN:   "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo (...) kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na listopad:     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!