Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.
Slovo na tento týden

Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Úmysl na tento měsíc

Za manžele, kteří prožili rozvod. Ať trvají nadále ve věrnosti a mají sílu odpustit všechna poranění a provinění.

Každodenní modlitba za manžele a rodiny

Text modlitby

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.