Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 9. červen 2024
9 – 16 června 2024

Dnešní evangelium vykresluje velmi napjatou a kontroverzní scénu. Rodina Ježíše považuje za blázna a židovští teologové za posedlého. Jak rozlišit, kdy je někdo poblázněný a kdy skrze něj jedná Bůh? Dnes se můžeme modlit za dar moudrosti a rozlišování pro odpovědné ve svém okolí i v církvi.

_________________________________________________________

Ve středu 12. června Mše sv. se konat nebude.

Ve čtvrtek 13. června tichá adorace Pána Ježíše na faře se konat nebude.

V pátek 14. června od 17.30 tichá adorace Pána Ježíše a od 18.00 Mše sv.

Příští neděli 16. června od 10.05 modlitba růžence a pak od 10.30 Mše sv.

TENTO TÝDEN VZPOMÍNÁME:
11. červen – sv. Barnabáš: apoštol – památka
13. červen – sv. Antonín z Padovy: kněz a učitel církve – památka

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!