Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.NEDĚLE MRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 4. duben 2021
4. duben - 11. duben 2021


Dnes církev slaví největší slavnost celého roku: Boží Syn, náš Pán, vstal z mrtvých. V radosti nad tím církev zpívá radostné Aleluja. Začíná velikonoční doba. Zároveň s nadějí ve velikost Boží lásky k člověku neseme před Boha všechnu starost o současný svět.

Prožíváme oktáv Slavností Zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

V úterý 6. dubna od 17.30 modlitba růžence a od 18.00 bude mše sv.

Ve středu 7. dubna je první středa v měsíci. Je to den zasvěceny sv. Josefovi. Proto od 17.30 bude pobožnost ke sv. Josefovi a v 18.00 hod. mše sv.

V pátek 9. dubna od 17.30 tichá adorace Pána Ježíše a od 18.00 hod. mše sv.

V sobotu 10. dubna od 17.00 hod. mše sv. na Sněžne.

Tento den mše sv. ve Varndorfu se konat nebude.

Příští neděle 11. dubna (svátek Božího Milosrdenství) od 10.00 hod. modlitba růžence a od 10.30 mše sv.

BOHOSLUŽBY:

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.