Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 9. května 2021
9. května - 15. května 2021

Liturgie se blíží k Letnicím a sestoupení Ducha svatého. Proto se budeme v nastávajících dnech více zabývat skutečností Ducha svatého. Tajemství této božské Osoby zasahuje nejen Boha, ale doléhá až do našeho prožívání.

___________________________________________

Tento týden budeme prožívat PROSEBNÉ DNY, čili dny modliteb u venkovních kříži.
Budeme je prožívat v pondělí, úterý a středu.

* v pondělí 10. května budeme se modlit u kříže u kostela /z boku fary/.
* v úterý 11. května u kříže "u buku" /za nemocnici/ - sráz na náměstí v 17.45 hod.
* ve středu 12. května u kříže "pod Hrádkem" - sráz na náměstí v 17.45 hod. Modlitby bude začínat každý den v 18.00 hod.

V úterý 11. května náboženství pro nejmladší děti.

Ve čtvrtek v celé církvi je slavnost Nanebevstoupení Páně. A protože je možné tuto slavnost přenést na neděli, tak v našich farnostech slavnost Nanebevstoupení Páně budeme prožívat příští neděli 16. května.

V pátek 14. května setkání mládeže od 16.30 hod.

Od pátku 14. května až do soboty 22. května modleme se devítidenní novénu k Duchu Svatému. Chceme se spolu s celou církvi připravit na slavnost Seslání Ducha svatého, kterou budeme prožívat v neděli 23. května a kterou končí čas velikonoční v církvi.

V sobotu 15. května a v neděli 16. května bohoslužby se konají jako obvykle.

Od poloviny května bude probíhat odstraňování červotoče v kostele pomocí plynného insekticidu. Proto OD NEJBLIŽŠÍ SOBOTY 15. KVĚTNA AŽ DO KONCE KVĚTNA se všechny bohoslužby přesouvají do kostela sv. Karla Boromejského /kostel bez věže/. Proto je potřeba uklidit a připravit kostel na bohoslužby, které se zde budou konat po dobu zavření kostela sv. Petra a Pavla. Brigáda se bude konat ve čtvrtek 13. května od 16.00 hod.

V pátek 14. května bude probíhat brigáda v kostele na náměstí: je potřeba připravit kostel na aplikaci plynného insekticidu proti červotočům. Proto prosíme všechny muže o pomoc při této akci. Začátek bude po mši sv., čili kolem 18.30 hod.

Příští neděle 16. května - "dětská" mše sv. od 11.30 hod. ve Varnsdorfu.
Také příští neděli je třetí neděle v měsíci. Bude probíhat zvláštní sbírka na opravu fary ve Varnsdorfu. Za všechny finanční dary ze srdce děkuji.

TENTO TÝDEN SLAVÍME:

14. května: sv. Matěj - svátek
Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce mučednickou smrtí.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN: Prosme aby všechny vlády světa respektovaly všeobecná práva každého člověka.

SLOVO NA TENT TÝDEN: Já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý.


BOHOSLUŽBY:

Novéna k Duchu Sv.

čili devítidenní modlitba
k Duchu Svatému  
  >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.