Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.1. ADVENTNÍ NEDĚLE – 3. prosinec 2023
3. prosinec – 10. prosinec 2023

Vstupujeme do adventní doby. Téma adventu je zaměřeno nejen na Vánoce, ale především na příchod Pána do našeho vlastního života. On přijde a chce přijít již brzy! Adventní věnec je symbolem vítězství. Nyní věnec připravujeme, žehnáme, ale kdo bude jeho nositelem, to ještě není zřejmé. Bděme, abychom to mohli být my!

________________________________________________

Během adventu jste všichni zváni na Mše sv. RORATE. Budou se konat každou středu ráno od 6.45. Přineste ze sebou svíčky, lucerničky, apod. Od 7.30 bude modlitba růžence, a pak setkání na faře "u kávička".

V pátek 8. prosince je slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Mše sv. od 18.00 hod. Půl hodiny dříve – tichá adorace Pana Ježíše. Tento den mezi 12.00 a 13.00 je tak zvaná HODINA MILOSTI*. V tomto čase Matka Boží nás zve k soukromé modlitbě. Bude také možnost modlitby a adoraci Pána Ježíše v kapli na faře.

Příští neděle, 10. prosince, od 10.05 modlitba růžence a od 10.30 Mše sv.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN: Prosme za lidi, kteří mají ztvrdlá srdce, aby poznali lásku a byli schopni soucitu.

SLOVO NA TENT TÝDEN: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den" Mk 13,33

TENTO TÝDEN SLAVÍME:
6. prosinec: sv. Mikuláš – nezávazná památka
7. prosinec: sv. Ambrož – památka
8. prosinec: Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu – slavnost

MOŽNOST ZPOVĚDI – během adorace a půl hodiny přede Mši sv. a nebo po osobní domluvě.


* Dne 8. prosince 1947 při zjevení v Montechiari vyslovila Panna Maria toto přání: Přeji si, aby se každoročně 8.12. od 12-13 hod. konala hodina modliteb za svět!

Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních a tělesných milostí. Náš Pán, Můj Božský Syn chce lidem dát přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.

Sdělte svatému Otci, že si přeji, aby tato hodina byla známa celému světu a po celém světě se rozšířila.

Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží milosti. Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milosti.

Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, které svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zemi. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina obětí a věrnosti a odvážného přičinění.

Modlitba obětí a pokání tak mnoha duším zabraňuje tomu, aby na lidstvo dolehl soud Boží Spravedlnosti.

Hořím láskou a žádám modlitby na záchranu SVĚTA! Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém Srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka Pána lásky!

Bude to 8. prosince, kdy NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ rozdrtí hadovi hlavu.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!