Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 28. května 2023
28. května – 4. června 2023

Letnice jsou třetí nejvýznamnější svátek liturgického roku. Jsou připomínkou daru Ducha svatého, ale jsou také "narozeninami" církve. Texty otevírají mnoho témat a odkazů do Starého zákona (Duch při stvoření, Eliášův oheň, jazyky rozdělených národů...). Dnes dřívější proroctví docházejí naplnění. V tento den někteří křesťané přijímají zvláštní dar Ducha svatého ve svátosti biřmování a je dobré na ně pamatovat.

___________________________________________

Dneska od 20.00 hod. divadelní představení "Večeřadlo"


O slavností Seslání Ducha svatého končí v církvi doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.

Ve čtvrtek 1. června od 15.00 hod. bude se konat brigáda v kostele sv. Karla Boromejského.

V pátek 2. června je první pátek v měsíci – den zasvěcený Srdci Ježíšovu. V našich modlitbách chceme zadostiučinit Pánu Ježíši za hříchy, které my a ostatní lidé dělají proti Jeho Milosrdnému Srdci. Mše sv. bude od 17.30 hod. Půl hodiny dříve – tichá adorace Nejsvětější Svátosti a krátká pobožnost k Srdci Ježíšovu.
Od 17.00 naboženství pro dětí.
Od 18.00 hod. setkání pro kluky na faře.

V sobotu 3. června – první sobota v měsíci – od 17.00 hod. Mše sv. na Sněžné.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na listopad:     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!