Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.
Slovo na tento týden

Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.

Úmysl na tento měsíc

Za vládu našeho státu. Ať skrze ní stanovené zákony jsou ve shodě ze zákonem Božím a podporují život manželů a rodiny ve společnosti.

Každodenní modlitba za manžele a rodiny

Text modlitby

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.