Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 25. červenec 2021
25. červenec - 1. srpen 2021

Někdy si na cestě domů z dovolené klademe otázku: "Co budeme jíst? Nic doma nezůstalo..." A řešíme technický problém, kde či kdy nakoupit. Ježíš v dnešním evangeliu využije podobné situace k položení si otázky po podstatě záchrany člověka. Co udělat, aby byli šťastní všichni?

________________________________________________

Tento týden, čili v úterý, pátek a sobotu bohoslužby se konat nebudou.

Příští neděli 1. srpna růženec a mše sv. se nemění.


MOŽNOST KE ZPOVĚDI - během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

Od pondělka 26. června na ANNABERKU U LOBENDAVY začíná Anenský oktáv. Mše sv. v týdnu budou od 18.15 hod. a půl hodiny dřív, čili od 17.45 bude modlitba růžence. Sobotní večerní mše sv. bude už mši svátou s nedělní platností.

Hlavní poutní mše ke sv. Anně bude v neděli 1. srpna od 10.00 hod. a od 14.30 bude tradiční koncert v kostele v Lobendavě.


ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:     Abychom měli otevřená srdce k záměrům, které má s námi Bůh. A prosili za jejich poznání.

SLOVO NA TENT TÝDEN:      "Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!"

TENTO TÝDEN SLAVÍME:
26. července: sv. Jáchym a sv. Anna - památka
Z těchto svatých manželů vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista.

29. červenec: sv. Marta, sestra Lazarova - památka
Martyrologium tuto sestru Lazara a Marie z Betánie dnes připomíná před jejími sourozenci a ukazuje na příkladu její sestry význam přednosti duchovních hodnot pro jejich nepomíjejícnost. Všichni tři byli velkými přáteli Ježíše, který jejich dům navštěvoval. Marta se starala o životní potřeby: chléb, dům, práce, ale držela se i toho, co Ježíš učil. Je nám v evangeliu představena energická, praktická žena.

31. červenec: sv. Ignác z Loyoly - památka
Pocházel ze zámku, stal se vojákem usilujícím o světskou slávu, ale utrpěl těžké zranění, které přispělo k jeho vnitřní proměně. Našel cestu k tomu, k čemu byl předurčen: ke kněžskému povolání. Založil řád Tovaryšstva Ježíšova a stal se jeho generálním představeným. Zanechal významné dílo "Duchovní cvičení.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na červenec     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.