Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.


Na slavnost sv. Petra a Pavla, 
čili v ponděli 29. června mše sv. bude od 18.00 hod. 
od  17.00 tichá adorace
17.30 modlitba růženec


V úterý 30.června bohoslužby se konat nebudou

Slovo na tento týden

Kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi

Úmysl na tento měsíc

Za rodiny bez dětí. Ať dobrý Bůh jim dá sílu v jejich utrpení, změní jejich život a ať zakusí štěstí rodičovství.
A děti bez rodiny ať prožijí radost z přijetí.

Každodenní modlitba za manžele a rodiny

Text modlitby

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.