Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.1. NEDĚLE POSTNÍ – 18. únor 2024
18. únor – 25. únor 2024

Popeleční středa zahájila postní dobu, čas naší duchovní obnovy. V tomto čase budeme číst nejdůležitější texty z Písma svatého. Cílem není jen soustředit se na Ježíšovo utrpení, ale především obnovit naši víru přinášející spásu skrze kříž a zmrtvýchvstání Krista. První neděle otevírá téma postu, pouště a odvahy nechat se Bohem vést.

_________________________________________________________

Tento týden bohoslužby se budou konat normálně.

Ve středu 21. února od 7.00 Mše sv. Po Mši sv. modlitba růžence a pak setkání na faře "u kávičky".

Ve čtvrtek 22. února, v kapli na faře, tichá adorace Pána Ježíše. Od 7.00 do 13.00.

V pátek 23. února od 17.30 Křížová cesta a v 18.00 hod. Mše sv.

Příští neděli 25. února Mše sv. od 10.30, a od 10.05 modlitba růžence. Od 11.30 Mše sv. z kázáním pro dětí.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN: ať naše kající skutky – půst, almužna, modlitba – jsou opravdové
a zbavené pokrytectví.

SLOVO NA TENT TÝDEN: obraťte se a věřte evangeliu!

MOŽNOST ZPOVĚDI – během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!