Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 24. září 2023
24. září – 1. říjen 2023

Poté, co se Ježíš setkal s bohatým mládencem a mluvil o tom, že každý, kdo opustil majetek či blízké pro Ježíše, dostane stokrát více, vypráví podobenství, jak se dobrý Bůh zachová k těm, kteří se obrátí na poslední chvíli. A naopak, jak věrní budou zřejmě zaskočeni mírou Boží dobroty. Denár byla běžná odměna za běžnou celodenní práci.

________________________________________________

POZOR !!!!!! Změna konáni bohoslužeb.
Od tohoto týdne, v místo úterý, bohoslužby se budou konat ve středu.
Od 7.00 mše sv. a pak modlitba růžence.

Ve čtvrtek 28. září, na slavnost sv. Václava, mše sv. bude od 9.30 hod.

V pátek 29. září od 17.30 tichá adorace a od 18.00 mše sv.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN: Abychom nebyli pohoršením pro ostatní.

SLOVO NA TENT TÝDEN: "Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě."

TENTO TÝDEN SLAVÍME: 
7. září: sv. Vincenc de Paul – památka
28. září: sv. Václav – slavnost
29. září: sv. Michaela, Archanděla a Rafaela, archandělů – svátek
30. září: sv. Jeroným – památka

MOŽNOST ZPOVĚDI – během adorace a přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!