Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7. srpen 2022
7. srpen - 14. srpen 2022

Minulou neděli zaznělo evangelium o majetku. Kristu nejde o posuzování bohatství. Co je tím pravým kritériem? Modleme se o moudrost nadhledu ve vztahu k našim běžným starostem.

________________________________________________

Tento týden bohoslužby budou se konat normlaně.

MOŽNOST KE ZPOVĚDI - během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:   Ať dobry Bůh vysvobodil nás od zbytečného strachu a zoufalství.

SLOVO NA TENT TÝDEN:  "Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!"

TENTO TÝDEN SLAVÍME:

8. srpen: sv. Dominik - památka

9. srpen: sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Stein) - svátek

10. srpen: sv. Vavřinec - svátek

11. červenec: sv. Klára z Assisi - památka


BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na listopad:     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!