Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.VÁNOČNÍ KONCERT
9. leden 2022 od 17.00 hod.


2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16. leden 2022
16. leden - 23. leden 2022

Ještě jednou se otáčíme za vánočním obdobím a slavíme událost spojenou v tradici se svátkem Zjevení Páně. Ježíšova matka v dnešním evangeliu prosí: "Už nemají víno..." Nejde o řešení jednoho detailu lokální události. Jde o dějiny našeho života. Lidstvo dospělo do situace, kdy vlastní síly nestačí. Co s tím udělá Bůh?

____________________________________________________________

Na stránkách farnosti je možné ještě si poslechnout náš Vánoční koncert.

V úterý 18. ledna bohoslužby se konat nebudou.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v našich modlitbách. Heslo tohoto týdne zní: Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit (Mt 2,2)

Příští neděle - 3. neděle v mezidobí - je stanovená papežem Františkem jako neděle Božího Slova. Tento den bude také sbírka na České biblické dílo.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:   za jednotu všech křesťanů a jednotu mezi námi.

SLOVO NA TENT TÝDEN:     "udělejte všechno, co vám řekne."

MOŽNOST KE ZPOVĚDI - během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

TENTO TÝDEN SLAVÍME:

17. leden: sv. Antonína, opata - památka
Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. Ti, kteří jej vyhledávali, mu říkali "Deicolos", tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80 let života v poušti z ní odcházel jen výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu svého biskupa Atanáše, aby v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům.
Již v 5. stol. byla v Jeruzalémě slavena jeho památka.

18. leden: Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, protože památka je ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10. 9. 1966. Před tímto obrazem u Panny Marie- Santa Maria Maggiore - v Římě byly schváleny slovanské bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. Pod ochranu Panny Marie dal služebník Boží Antonín Cyril Stojan "Apoštolát sv. Cyrila a Metoda", který měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře.

Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s Východem i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. A Panna Maria znovu nám všem připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím vedením brzy dospělo ke spojení v jedné církvi.

21. ledna: sv. Anežka Římská, panny a mučednice - památka
Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12 letech zasvětila Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na Západě.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na listopad:     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.

Vytvořte si webové stránky zdarma!