Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 7. duben 2024
7 duben – 14 duben 2024

Po celý týden se církev radovala ze skutečnosti vzkříšení, kterou nezastavil ani hněv vládců, zly či slabost učedníků. Ale je třeba nastoupit další část cesty, která vede k vládě Božího milosrdenství všude ve světě. Tato etapa se týká každého učedníka. Již nejde jen o seznámení se s Mistrem, ale o plné opření se o víru.

Dnešní neděle to svátek Božího milosrdenství.

_________________________________________________________

Tento týden bohoslužby se budou konat jako obvykle.

Ve středu 10.dubna od 7.00 Mše sv. Po Mši sv. modlitba růžence a pak setkání na faře "u kávičky".

Ve čtvrtek 11. dubna v kapli na faře, tichá adorace Pána Ježíše. Od 7.00 do 13.00.

V pátek 12. dubna od 17.30 modlitba růžence a od 18.00 Mše sv.

Příští neděli 14. dubna Mše sv. od 10.30, a od 10.05 modlitba růžence.

MOŽNOST ZPOVĚDI: přede Mši sv. anebo po osobní domluvě

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!