Duchovní adopce počatého dítětePřijetí závazku na začátku:
Svatá Panno Maria, Boží Rodičko, všichni andělé Boží a svatí, já .................. veden(a) touhou pomáhat při záchraně počatých dětí jsem rozhodnut(a) a slibuji, že ode dne přijímám do Duchovní adopce dítě, jehož jméno zná pouze Bůh, a po devět měsíců, každý den, se budu modlit za záchranu jeho života, za jeho život po narození a za jeho rodiče. Amen.

Každodenní modlitba za ochranu počatého dítěte a za jeho rodiče:
Pane Ježíši. Na přímluvu tvé Matky Marie, která souhlasila s tvým početím, a která tě s takovou láskou porodila, a na přímluvu svatého Josefa, člověka pevné víry, který o tebe a tvou matku pečoval a byl vám oběma statečným ochráncem, tě prosím za toto nenarozené dítě, které jsem duchovně adoptoval(a), a které je v nebezpečí zabití v lůně své matky. Prosím, dej jeho rodičům lásku a odvahu zachovat svému dítěti život, který jsi mu daroval ty sám. Amen.Vytvořte si webové stránky zdarma!