Aktivity


Tichá adorace

Každé úterý od 18.00 až do 18.30 hod. po modlitbě růžence

Každý pátek od 17.30 před mší svatou - v průběhu adorace možnost svátosti smíření.


Modlitba růžence

Každou neděli od 10:00 hod. před mší svatou.

Každé úterý od 17:30 hod. před tichou adorací


Chvály

Chválit Pána je naší radostí. V přítomném okamžiku rozpoznáváme, že Bůh je DOBRÝ.

Chvály se konají každý poslední pátek v měsíci od 17.30 hod. během adorace


Dětské spolčo

Pravidelná setkání každý pátek v 16:30 - 17:30 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Katechetka: Mgr. Martina Janáková


Katecheze pro mládež

Jednou měsíčně  vždy první pátek v měsíci v 16:30-17:30 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Od 18:00 hod. společné setkání s Pánem Ježíšem ve mši svaté.

V průběhu roku jsou pro mladé organizované mimořádné akce a setkání.

Duchovní garant: R.D. ThLic. Jacek Kotisz


Katecheze pro dospělé

Pravidelná setkání každý měsíc dle kalendáře akcí.

Uchovávat poklad víry je poslání, které Pán svěřil své církvi. Studiem Katechizmu katolické církve usilujeme o poznání nauky církve, která je spolehlivým ukazatelem na cestě Víry.

Nejedná se o klasickou výuku, jsou předkládány dotazy k jednotlivým článkům a společně hledány odpovědi.

Duchovní garant: R.D. ThLic. Jacek Kotisz


Biblická hodina

Pravidelná setkání každý první pátek v měsíci od 19:00 hod. na faře ve Varnsdorfu.

Setkání s Hospodinem v Jeho Slově. Společná četba z Písma svatého, naslouchání Božímu slovu, rozjímání, diskuze. Vzájemné obohacování tím, co každého jednotlivě oslovuje: osobní postřehy, pohledy a zkušenosti.

Duchovní garant: R.D. ThLic. Jacek Kotisz


Setkání rodin

Každou třetí neděli v měsíci od 15:00 hod. probíhají na faře ve Varnsdorfu setkání rodin.

Nikdo nemůže věřit sám, tak jako nikdo nemůže žít sám.

Duchovní garant: R.D. ThLic. Jacek Kotisz


Vytvořte si webové stránky zdarma!