Biblická hodina 18. 5. 2018

24.03.2019

"Je napsáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit'."  Lk 4,8

Ze čtvrté kapitoly Lukášova evangelia - Ježíš pokoušen v pustině, jsme se rozletěli po nekonečných pláních Božího sebedarování se a bloudili po stopách jeho velikosti a milosrdenství. Ukázalo se, že na tak obsáhlé téma, které nás vede na hlubinu, je nám Lukášovo evangelium malé. Na pomoc nám přišli ostatní evangelisté a my se velice rádi nechali přemoci Boží moudrostí a láskou.

Vytvořte si webové stránky zdarma!