Biblická hodina 7. 9. 2018

26.03.2019

"Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli žiji, to na mně závisí."   Seneca

Prázdniny skončily a my se znovu sešli nad Písmem svatým. Po úvodní modlitbě Breviáře jsme rozjímali čtvrtou kapitolu Lukášova evangelia, verš čtrnáctý - Záčátek veřejné služby.

Vytvořte si webové stránky zdarma!