Biblické hodiny

05.05.2019

"Buďte milosrdní jako je milosrdný váš otec."  Lk 6,36

Během našich setkávání nad Písmem svatým jsme v Lukášově evangeliu postoupili k perikopě "O lásce k nepřátelům".

V pár řádcích je skryto celé tajemství velikosti Boží náklonnosti  a lásky vůči nám. A také jeho touhy po našem pokojném bytí. Jak se k nám sklání jako milující otec a bez jediné výčitky, posměchu nebo zloby nám ukazuje jedinou možnou cestu k nalezení vnitřního míru.

Neuchvacuj, neshromažďuj. Budeš-li se chtít zmocnit Světla, nalezneš tmu. Rozdej všechno co máš - radost, lásku, čas, modlitbu; a bude-li to třeba, tak i sebe. Pak už nebudeš "ty", ale budeme "my" a tehdy začneš zakoušet blaženost.

Vytvořte si webové stránky zdarma!