Adventní čas

17.04.2019

"Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí."  Sk 2,28

Na Slavnost Ježíše Krista Krále jsme hleděli tváří v tvář moci, která pozvedá nebesa, projasňuje dětský smích, vkládá něhu do každého pohlazení i zemitou vůni podzimnímu dešti. Moci tak veliké, že každou chybu dokáže proměnit a odpustit. Pantokrator, všemohoucí vládce.

Nadchází Advent, nová šance na setkání. Tentokrát úplně jinak.

Mocný panovník sestupuje z nebe jako dítě, které nedokáže nic, než milovat. Zcela závislé a plně se poddávající těm, mezi které přišlo. V Betlémské jeskyni touží být rozpoznán takový, jaký skutečně je.

Na nebi vzchází nová hvězda. Ať nás šťastně provede úskalími temné noci, abychom mohli plně prožít setkání s Králem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!