Chvály 12. 10. 2018

26.03.2019

"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!"  Jan 7,37

Tentokrát bylo setkání velice komorní. O to intenzivněji bylo možné prožít podivuhodnost těchto chval, ke kterým se hrou na el. klávesy připojila Alenka Převorová, naše varhanice a také otec Jacek podpořil snažení svých farníků. Opustil pro tento čas zpovědnici, aby se připojil zpěvem i modlitbou a povznesl tím celý večer tak, jak to dokáže jen on ve společenství s Tím, který jej povolal.

Vytvořte si webové stránky zdarma!