Setkání rodin 21. 1. 2018

21.03.2019

Také v novém roce mladé rodiny s malými dětmi navázaly na tradici předchozích let a sešly se ke společnému sdílení víry. Tentokrát jsme se věnovali ctnosti MOUDROSTI. Každý sám za sebe definoval moudrost, tak jak ji doposud rozpoznal ve svém životě a poskytl tak druhým inspiraci k rozjímání:

- nadhled
- nejlepší cesta
- umět zvolit správné rozhodnutí
- umění naslouchat, životní zkušenost
- stálost a klid
- dívat se na svět Božíma očima
- následování Hospodina
Diskuzi jsme ukončili definicí z Katechizmu katolické církve: "Moudrost je ctnost, která dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky k jeho konání. ...... Nazývá se vozatajem ctností, poněvadž řídí ostatní ctnosti a dává jim pravidla a míru."

Vytvořte si webové stránky zdarma!