Dvacet let Mikulášovického pěveckého sboru 22. 6. 2018

24.03.2019

"Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!"  Jan 7,37-38

Mikulášovický čtyřhlasý pěvecký sbor oslavil významné výročí. Dvacet let svého působení připomněl koncertem v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích. Pod taktovkou Jany Zimmerové zazněly latinsky zpívané duchovní písně, ty byly vystřídány lidovými písněmi a na závěr se sbor opět vrátil k duchovním, ovšem ne tak tradičním písním, mezi nimi bylo možno slyšet i jednu židovskou. Varhany k doprovodu rozezněl Patrik Engler.

Vytvořte si webové stránky zdarma!