Joachimsberg 30. 3. 2018

24.03.2019

"Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni."   Iz 53,5

Velkopáteční křížovou cestu jsme si mohli s otcem Jackem projít na Joachimsberku. Jedná se o nejmladší křížovou cestu Šluknovského výběžku, která byla roku 1914 vybudována okolo kaple sv. Jáchyma.

Ještě nedávno se v místě bloudilo mezi rozlámanými a zcela znehodnocenými sloupky jednotlivých zastavení. Dnes jsou jejich torza uložena nedaleko opraveného Božího hrobu a okolo zatím zchátralé kaple stojí zcela nové sloupky křížové cesty. Obrazy jsou namalovány na kovových deskách v barvách, které ladí s tímto místem. Dokonale sednou také k příběhu, který vypráví. I člověk neznalý musí rozpoznat duchovní přesah, který jednotlivá vyobrazení dosvědčují.

Patrně také zásluhou přívětivého počasí se na Jáchymu sešla početná skupina věřících. Během zpěvu a čtení křížové cesty jsme si připomněli velikost oběti Ježíše Krista. Společnou modlitbou jsme se přimlouvali za naše blízké, potřebné i opomíjené, za kněžská povolání a za naši diecézi.

Foto zde
Vytvořte si webové stránky zdarma!