Katecheze 25. 11. 2018

15.04.2019

"Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví."  Ex 20,16

Po úvodní modlitbě Breviáře jsme se vrhli na pokračování osmého přikázání - porušování pravdy. Bylo prospěšné vyjasnit si některé pojmy:

nactiutrhání - bez objektivně platného důvodu jsou dhaleny chyby a prohřešky druhým osobám, které je neznají; a pomluva - tvrzením odporujícím pravdě je poškozována dobrá pověst druhých a dávána příležitost k milným úsudkům o nich.

Nactiutrhání i pomluva ničí dobrou pověst a čest bližního.

A lež je nejotevřenější urážkou pravdy.

Právo na sdělení pravdy není bezpodmínečné, v každé konkrétní situaci je třeba zvážit, zda je vhodné či ne odhalit pravdu, mimo jiné proto, že každý máme dodržovat spavedlivou zdrženlivost ohledně soukromého života druhých osob.

Zvláštní, pozorovat, jak se složitými formulacemi odhaluje jednoduchá pravda, která se v lidském srdci ukazuje jako odvěků známá, vepsaná do duše jako sama podstata našeho bytí a přitom ztracená pod nánosy lživých ideí a balamutících snů.

Vytvořte si webové stránky zdarma!