Katecheze dospělých 8. 4. 2018

24.03.2019

"Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského lůna, posvětil jsem tě."   Jer 1,5

Krásným počasím posledních dnů jsme se nechali zlákat a naplánovali setkání na zahradě. Právě když byl čas začít venku vše chystat, chladný vítr přinesl déšť. Pršelo krátce, ale prudce a mokře :). Nakonec jsme byli rádi za vyhřátou světničku, kde jsme se mohli věnovat dalšímu z Božích přikázání. Tentokrát bylo na programu přikázání páté: "NEZABIJEŠ".

"Lidský život je posvátný, protože již od počátku zahrnuje stvořitelskou činnost Boha a stále zůstává ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli, svému jedinému cíli." KAT 2258

Jsme-li nabádáni k zachovávání úcty vůči lidskému životu, jedná se o láskyplný úkon milujícího Otce, který nás chce ochránit před špatným rozhodnutím. Takovým rozhodnutím, kterým bychom sami sebe vyvrhli ze společenství jeho dětí. Porušením pátého přikázání se člověk stává nepřítelem svého bližního a otevřeně se tak staví proti Bohu. Nemůžeme pak Hospodina obviňovat, že je nelítostný a krutý, necháme-li se přemoci svou vlastní zlobou či žádostivostí a vytrhneme se z jeho něžného náručí, abychom se poddali hříchu. On není tím, kdo vynáší rozsudek. Sami se odsuzujeme.

Páté přikázání řeší závažná témata. Kromě oprávněné sebeobrany jsme se zamýšleli nad obranou míru, potratem, eutanazií. Obsáhlou kapitolou je Respektování důstojnosti osob, která zahrnuje respektování zdraví, vědecké bádání či respekt k tělesné integritě, kam spadají únosy, mučení, ale také přímo zamýšlené amputace, mrzačení nebo sterilizace nevinných osob. A nesměli jsme opomenout pohoršení, které je považováno za těžký hřích. "Pohoršení je postoj nebo chování, které navádí druhé k páchání zla. Kdo pohoršuje, stává se pokušitelem svého bližního." KAT 2284

Vytvořte si webové stránky zdarma!