Katecheze

05.05.2019

"Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit."  Řím 8,26

Během našich setkání nad Katechizmem katolické církve jsme ukončili obsáhlou kapitolu Desatera Božích přikázání. Volba nového tématu nebyla náročná, jednotně jsme se shodli na Křesťanské modlitbě. A začali.

Vytvořte si webové stránky zdarma!