Modlitba sv. otce Jana Pavla II. za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

07.02.2019

Otče dobrý,

v Kristu tvém Synu

nám zjevuješ svou lásku,

objímáš nás jako své děti

a nabízíš nám možnost objevit

rysy naší pravé tváře ve tvé vůli.

Otče svatý,

voláš nás, abychom byli svatí,

jako ty jsi svatý.

Prosíme tě, aby tvé církvi nikdy nechyběli

svatí služebníci a apoštolové,

kteří by slovem a svátostmi

otvírali cestu k setkání s tebou.

Otče milosrdný,

daruj zbloudilému lidstvu

muže a ženy,

kteří by svědectvím života

obnoveného k obrazu tvého Syna

radostně kráčeli

se všemi ostatními bratry a sestrami

směrem k nebeské vlasti.

Otče náš,

hlasem tvého Ducha svatého

a v důvěře v mateřskou přímluvu Mariinu

tě vroucně prosíme:

Pošli své církvi kněze, kteří by byli odvážnými svědky

tvé nekonečné dobroty.

Amen

Vytvořte si webové stránky zdarma!