Modlitba za manžele a rodiny

01.12.2019

Svatá rodino nazaretská, společenství lásky Ježíše, Marie a Josefa,
tobě svěřujeme naše rodiny.
Otevři srdce každého rodinného společenství víře a lásce,
přijetí Božího slova, křesťanskému svědectví.
Dej, ať každá rodina naší farnosti se stane pro každou následující generaci
pravou svatyní života a lásky.
Dej, ať tvá milost vede myšlenky a skutky manželů a manželek k dobru jejich rodin
a všech rodin na celém světě.
Dej, ať děti a mládež naleznou v rodině pevnou podporu
pro jejich lidskou důstojnost a pro jejich růst v pravdě a lásce.
Dej, ať láska se projevuje mocněji, než všechny slabosti a všechna utrpení,
pády a krize, skrze které naše rodiny někdy procházejí.
Svatá rodino nazaretská,
dej, abychom se rozjímáním a napodobováním vytrvalé modlitby,
velkodušné poslušnosti, důstojné chudoby a panenské čistoty, v nichž jsi žila,
připravili k plnění Boží vůle vždycky, všude a ve všem. Amen

Vytvořte si webové stránky zdarma!