Pouť v Lobendavě a požehnání křížové cesty na Jáchymově vrchu 26. 5. 2018

24.03.2019

"Jediným místem, kde je možné se před Bohem skrýt, je Boží náruč."   sv. Augustin

Okouzleni krásou dne, zaplaveni svrchovanými dary, vábeni Božím hlasem, sešli se poutníci z Čech i Německa v kostele Navštívení Panny Marie v Lobendavě, aby mohli být přítomni poutní mši svaté, kterou celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek spolu s místním duchovním správcem R.D.ThLic. Jackem Kotiszem. Překlad do německého jazyka zajistil Roman Klinger. Varhany pro tuto chvíli probudil ze spánku fagotista, skladatel a amatérský varhaník Patrik Engler. Ve chvílích, kdy se ve své mohutnosti snoubil zvuk varhan s tóny dechových nástrojů a zpěvem uvádějícím v život duchovní písně, nebylo možné se v opojení ubránit slzám dojetí a radosti. Člověk byl přemožen.

Po mši svaté se poutníci přesunuli na Joachimsberg, kde generální vikář posvětil obnovenou křížovou cestu, opravenou jejím majitelem, Lesy České republiky, s.p. Krátce pohovořil autor obrazů MgA. Dimitrij Pljonkin, jehož dílo bylo odměněno dlouhým potleskem. Ten si vysloužil také zástupce firmy Romana Kudrny z Ústí nad Labem, která precizně provedla stavební práce. O hudební doprovod se i zde zasloužili hudebníci pod taktovkou Patrika Englera. Po závěrečném požehnání uděleným Mons. Martinem Davídkem, pozval Mgr. Petr Pánek, spoluzakladatel Spolku Nixdorf a iniciátor dnešního vysvěcení křížové cesty, ke sladkému pohoštění. Zároveň upozornil, že probíhá sbírka na opravu kaple stojící ve středu obnovené křížové cesty.

Korunami stromů probleskovaly hřejivé paprsky jarního slunce a z obrazů křížové cesty vyzařoval pokoj halící návštěvníky do všeobjímající něhy Božího objetí.

Článek o obnovené křížové cestě

Fotografie

Vytvořte si webové stránky zdarma!