Poutní mše sv. ve Varnsdorfu 1. 7. 2018

26.03.2019

"Pane, konej se mnou, co umíš a chceš; vím totiž, že jsi milující."   sv. Augustin

Hlavní poutní mši svatou o Slavnosti sv.Petra a Pavla, patronů děkanského kostela, celebroval generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek spolu s administrátorem místní farnosti ThLic. Jackem Kotiszem. V tento významný den přistoupili k Prvnímu svatému přijímání a poprvé tak přijali Pána Ježíše do svého srdce, Sebastián Walder a Tristan Hrabal. Bůh je provázej.

Velký dík patří Mgr. Martině Janákové, která celý rok vyučovala děti z farnosti náboženství a oba chlapce k přijetí svátosti připravila.

Fotky ze slavnosti
Vytvořte si webové stránky zdarma!