Setkání rodin 15. 4. 2018

24.03.2019

"Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného."  Kor 2,2

Sešli jsme se opět pod Hrádkem. Poprvé nám letos počasí přálo, takže jsme mohli být na zahradě, kde jsme se nastavili jarnímu sluníčku. Zazpívali jsme několik chval a krátce se společně modlili. Pak už došlo na Terezkou připravené téma.

Základní funkci v mravním životě mají čtyři ctnosti, kterým říkáme "kardinální". Během předchozích setkání jsme se věnovali Moudrosti, která je považována za vozateje ctností; Spravedlnosti, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří; a Statečnosti, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Na naše dubnové setkání zbyla ctnost Mírnosti, o které nám Katechizmus praví, že zmírňuje přitažlivost rozkoší a dává člověku schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra.

Mírnost za ostatními rozhodně nepokulhává, je to ctnost, která musí držet na uzdě všechny lidské emoce. A především emocím jsme se dnes věnovali; radosti, naději, smutku a strachu. Zadání bylo nesnadné, měli jsme se v uvedených emocích najít a říct, o které si myslíme, že náš život nejlépe, či nejvýstižněji definuje. Ukázalo se, jak dobré je mít přátele, se kterými můžeme otevřeně sdílet i takto náročná a důvěrná témata. Bohu díky za ně, za prosluněný den a za čas, kdy jsme mohli být spolu. Také díky za našeho kněze, který nás na této cestě víry a přátelství doprovází.

Vytvořte si webové stránky zdarma!