Setkání rodin 4. 11. 2018

26.03.2019

"V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár."  Ef 2,14

Po měsíci opět proběhlo setkání mladých rodin. V návaznosti na minulé povídání představil Robin rady, jak snáz překonávat překážky v přistupování k modlitbě.

Těžko je o tomto tématu hovořit a ještě hůř psát. Zdánlivé maličkosti mohou celé sdělení zkreslit, zlehčit nebo naopak klást důraz tam, kam rozhodně nepatří. Pravdivé se ukazuje poznání, že modlitba je vlastně velice intimní záležitostí každého z nás. V ní se ocitáme nejen v důvěrné blízkosti milujícího Boha, ale dostáváme se také do těsné blízkosti nás samotných. V tak osobní rovině se stáváme velice křehkými a zranitelnými. Pak se i dobře míněná slova mohou stát neutišitelně bolestivá. Stojíme tak před výzvou stát se vnímavějšími a učit se rozpoznávat každého z nás v jeho jedinečnosti a výjimečnosti.

Vytvořte si webové stránky zdarma!