Setkání rodin 

03.03.2019

"Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť."  Jan 6,27

Každou první neděli v měsíci pokračujeme v setkávání rodin. V březnu jsme si užili slavnostní setkání, když se spolčo sešlo s kulatou narezeninovou oslavou jedné z maminek. Pod jídlem se prohýbaly stoly a bylo tolik přání a povídání, že to chvilku vypadalo, že na duchovní téma ani nedojde. Zdá se ovšem, že touha po  rozpoznávání Boha ve svém životě zaznívá v srdci každého z nás, takže se i tentokrát dostal  Robin ke slovu  se svým připraveným tématem.

fotografie

Vytvořte si webové stránky zdarma!