Svatba u sv. Karla Boromejského 1. 9. 2018

26.03.2019

"Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít."  Antoine de Saint-Exupéry

V chladu prvního zářijového dne, pod těžkými mraky, které okradly sobotní den o jeho jas, zazářila nevěsta jako večernice na setmělém nebi. Krásnější než rozvitý kvítek šáronský byla chválou Božího Stvoření. Když kráčela k oltáři vstříc lásce svého vyvoleného, všichni zůčastnění věděli, že ženich už své rytířství projevil do krajnosti a že za chvilku budou spojeny životy dvou lidí, jejichž srdce se již dávno prolnula.

Bára Louková a Zdeněk Hájek se k sobě připoutali vzájemným slibem vyřčeným během svatebního obřadu v kostele sv. Karla Boromejského, oddávajícím knězem byl otec Jacek Kotisz.

Vytvořte si webové stránky zdarma!