Svátek Božího milosrdenství 8. 4. 2018

24.03.2019

"Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím je na své milosrdné Srdce."  Z deníčku sv. Faustyny

O tomto svátku jsme vzpomínali sv. Faustynu, jejímž posláním bylo, připomenout celému světu milosrdnou Boží lásku. Upozorňovala na důležitost znovu zaměřit pozornost na texty Písma, které dosvědčují Boží milosrdenství. A psala, že ke svatosti se dochází přes důvěrné spojení duše s Bohem.

Faustyna zakoušela mystická vidění. Během jednoho z nich uviděla Pána Ježíše oděného v bílém rouchu. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání, druhou měl přiloženou k hrudi. Ze srdce mu vycházely dva paprsky, jeden červený, druhý světlý. V tomto zjevení Ježíš sv. Faustyně řekl, ať namaluje obraz podle toho, co vidí, s nápisem: "Ježíši, důveřuji ti." Obraz měl být posvěcen první neděli po Velikonocích, kterou Ježíš ustanovil jako svátek milosrdenství. K obrazu byl Pánem Ježíšem dán příslib: "Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. .... Já sám ji budu bránit, jako svou slávu."

Obraz milosrdného Ježíše, namalovaný podle pokynů sv. Faustyny se rozšířil po celém světě. Také v našem kostele byl v čase velikonočního oktávu obraz zavěšen a nyní, o Svátku Božího milosrdenství jej otec Jacek posvětil. Společně jsme se pak pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství. Také tato modlitba nám byla dána prostřednictvím radostné, pokorné a pracovité Faustyny.

Sváteční prožitek všech zůčastněných byl umocněn krásným zpěvem pana Jiřího Podlešáka a varhanice chrámu svatého Petra a Pavla, Aleny Převorové. Na tónech jimi přednesených písní jsme se mohli povznést k Nebeským výšinám. Děkujeme.

Vytvořte si webové stránky zdarma!