Vzpomínka na J.M.can. Alexeje Baláže

29.04.2019

J.M. can. Mgr. Alexej Baláž (11. června 1943 Humenné - 3. listopadu 2016 Děčín) byl slovenský římskokatolický duchovní, působící v České republice, sídelní kanovník Litoměřické kapituly, okrskový vikář děčínský a dlouholetý duchovní správce ve Varnsdorfu.

Alexej Baláž pocházel ze Slovenska, narodil se 11. června 1943 v Humenném jako syn důstojníka čsl. armády. Matka pracovala jako dělnice.

Osmiletou základní školu absolvoval v Bruntále a po přestěhování rodičů do Michalovců se přihlásil do zemědělského učiliště. Po jeho ukončení pokračoval ve studiu na zemědělské technické škole, kde maturoval v r. 1963.

Po maturitě byl přijat na Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po ročním studiu na této škole dostal konečně povolení od rodičů, aby se hlásil na bohosloví, což bylo jeho dlouholetou touhou. Pro omezenou kvótu uchazečů se hned na bohosloveckou fakultu nedostal. Snažil se tedy nalézt v místě bydliště anebo v blízkém okolí zaměstnání v zemědělství, což se mu nepodařilo. Proto si našel zaměstnání v SND v Michalovcích, kde pracoval jako dělník do roku 1965. 1967 byl zapsán jako řádný posluchač na CMBF v Litoměřicích. Pětileté studium absolvoval dle platných předpisů 30.6.1972 a jako jeho první působiště mu byl přidělen Liberec, kde zastával funkci kaplana. Po své funkci kaplana byl odeslán ke službě ve farnosti Krásná Lípa kde působil do roku 1981. V roce 1981 byl uveden do funkce kněze pro farnosti Varnsdorf a okolí. V roce 1995 byl Alexej Baláž jmenován sídelním kanovníkem Litoměřické kapituly s kanonikátem Svatoštěpánský I., téhož roku byl také jmenován okrskovým vikářem děčínského vikariátu. Ve funkci okrskového vikáře jej v roce 2014 nahradil Vojtěch Suchý. Alexej Baláž zemřel 3. listopadu 2016 v nemocnici v Děčíně.

S láskou na něj vzpomínají všechny farnosti a hlavně farníci, kteří s ním prožili kus svého života. Za vše děkujeme.

Vytvořte si webové stránky zdarma!