Zázraky se dějí ;-) 5. 10. 2018

26.03.2019

"Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."  Mat 6,33

Na neděli bylo naplánované setkání rodin, ale pro náš nezdar při malování jsme věděli, že se nemáme kde sejít. Nebylo to úplně v souladu s naším učením, ale domluvili jsme se, že nebudeme hledat náhradní prostory k rozjímání duchovních témat, ale sejdeme se na práci, abychom dokončili započaté dílo.

V pátek jsme po mši svaté zašli na faru, domluvit na neděli další postup.

Jako bychom vstoupili do jiného pokoje. Zdi byly vymalované příjemným odstínem bílé kávy, okno umyté s čistou záclonou a byla položena nová podlaha včetně lišt podél zdí. Stáli jsme a nevěřícně hleděli na místnost, která byla přesně taková, jakou jsme potřebovali. Vše díky obětavosti paní Nesnídalové a pana Zahrádky, kterým patří naše veliké poděkování.

Chvíli jsme se vzpamatovávali a postupně si uvědomovali, jak si nás Pán hýčká právě tím, jak báječné lidi nám posílá do cesty.

Vytvořte si webové stránky zdarma!