Zelený čtvrtek 18. 4. 2019

18.04.2019

Říkal tedy: "Čemu se podobá Boží království a čemu je připodobním? Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci."   Lk 13, 18-19

Tradice se začíná pomalu utvářet. Všechno to začalo před šesti lety bláznivým nápadem Jiřího Čunáta - trvalého jáhna, sezvat věřící i bezvěrce ke společné Sederové večeři. Chody byly připravovány podle židovské tradice, abychom co nejautentičtěji prožili večeři,  při níž Pán Ježíš obklopen svými učedníky ustanovil Eucharistii. A nějak se to ujalo. 

Z počátku jsme se setkávali v zázemí soukromé světničky, ale časy se mění a lidé také, takže letos byly už podruhé využity prostory naší fary na náměstí. Každý přinesl na sváteční stůl některý z předepsaných chodů a jako vždy jsme se radovali ze setkání s přáteli i z blízkosti Boží. 

Během hodování jsme nezapomněli na čtení z Písma, které nás připravilo na mši svatou a osobní setkání s Kristem. Tento den je připomínkou strachu a bolesti Ježíšova lidství, v očekávání velkého utrpení, které překonává ponořením se zcela do svého Božství. Modlitba v Getsemanech musela být právě tím krokem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!