Noc kostelů 25. 5. 2018

24.03.2019

"Zůstávali přes noc v okolí Božího domu...."  1Par 9,27

Také letos se naše farnost, především zásluhou varhanice Alenky Převorové, zapojila do celostátní akce Noc kostelů. Pro Českou republiku jubilejní desátý ročník jsme oslavili v děkanském kostele sv. Petra a Pavla. Program zahájili Pišci mikulášovičtí skladbami z období renesance a baroka. Jejich hudební přednes přítomné příjemně naladil na nadcházejí adoraci při níž jsme mohli v tichosti setrvat před Nejsvětější svátostí a nachystat se na Mši svatou celebrovanou P.Jackem Kotiszem. Hudební doprovod zajistily Cácorky Schrödingerova institutu. Ačkoli všichni víme, že zpívají moc pěkně, jimi interpretované písně snášející se z kůru byly jako andělská pohlazení.

Poslední na programu byla komentovaná prohlídka kostela, které se ujal Pavel Janda. Erudovaně pohovořil o vybavení hlavních částí kostela, obrazech, nástropních malbách, historické kazatelně i bohoslužebných předmětech. Na závěr vzal zájemce do věže, odkud mohli vidět klenby kostela vyskládané z cihel; nebo netradiční výhledy na náměstí i na město. Ve zvonici byli hosté zaplaveni sluchberoucím zvukem zvonů a na vlastní nebezpečí směli vystoupat až k hodinovému stroji. Návštěvu věže p. Janda zakončil prohlídkou varhan, během níž povyprávěl o jejich historii i původním umístění. Netradičním zpestřením bylo odkrytí měchů, kdy bylo možné z bezprostřední blízkosti vidět mechanismus, díky němuž varhany znějí. Během prohlídky se opět na krátko odhalilo bohatství, jaké v Pavlu Jandovi naše místní církev má. Jeho znalosti pochavlně hodnotili také hosté. A jeden z návtěvníků kostela velmi výstižně na adresu p. Jandy poznamenal: "Je to tak! Kdo chce zapalovat, musí hořet."

Foto zde

Vytvořte si webové stránky zdarma!