Biblická hodina 7. 12. 2018

15.04.2019
"Syn člověka je nad sobotou."  Lk 6,5


Lk 6, 1 Jednou v sobotu ..... kteroukoli sobotu, každou sobotu, jen kvůli tobě, pro tebe .... procházel obilím .... ve své kráse, s neskrývanou něhou, křehký jako klasy, které hladil a zranitelný jako země, po které kráčel. Svou láskou a oddaností vůči Otci chválil celé jeho dílo.

Představí-li si člověk jen tuto chvíli, už nepotřebuje číst dál. Vše je skryto v tom jediném okamžiku .... kvůli tobě jsem přišel, za tebou jsem šel, s tebou kráčím dál, pro tebe umírám. Jednou v pátek, kterýkoli pátek, každý den.

Tolik tě miluji.

Pročetli jsme se ještě uzdravením v sobotu a po vyvolení Dvanácti jsme naše setkání ukončili.

Vytvořte si webové stránky zdarma!