Zlý duch dnes

01.09.2019

Dá se říct, že Zlý duch v současné době mění své metody oproti dřívějšku? A v čem je nejzáludnější, nejnebezpečnější, na co si dát nejvíc pozor?

Asi nejde o to říct na co nejvíc. Každopádně ale lze říct, že Zlý duch jde s dobou, protože čím žije společnost a lidé, to on dokáže použít.

Jako jde použít vědu a techniku pro dobrou věc, pro záchranu lidí a pro evangelizaci, tak vědu a techniku, a třeba i hromadné sdělovací prostředky jde použít i pro zlé věci.

To znamená, že on si milerád použije cokoliv, co je po ruce, o co se lidé zajímají, v čem jsou... V dnešní době je silné jeho působení skrze hromadné sdělovací prostředky, ať už je to televize, počítače, filmy, časopisy a jakékoliv médium, které má velký rozsah. To vše Zlý duch rád používá pro to, aby lidi ničil, kazil, znečistil, svázal.

Potom je to taky velká dostupnost všeho nebezpečného nebo zlého. Moderní demokratická společnost nechává člověku velikánskou volnost a svobodu, které lidé často nedokáží dobře používat. Dále přístupnost drog jakékoliv podoby, všeho možného, čím člověk může být spoután a stát se na tom závislým.

Můžeme říct, že v dnešní době Zlý duch hodně působí rozdělení a nenávist, agresivitu, že mu jde o to rozbít rodinu, národy, společenství. To vidíme kolem sebe: nenávisti a rozdělení.

Velkou sílu a pozornost věnuje Zlý duch rodině, protože to je základní buňka společnosti i Církve, takže tu rozbíjí, ničí velmi rád. Taky vidíme, jak se mu to daří.

A v dnešní době taky používá zaneprázdněnost, protože lidé jsou v jednom kole: podnikání a zájmy všeho druhu a nekonečně mnoho nabídek materialistické konzumní společnosti. Lidé jsou tak zaměstnaní, tak v jednom kole nebo tolik mají koníčků, zálib, že nemají čas na Boha.

Potom je jakýmkoliv způsobem třeba zdiskreditovat, zašpinit Církev, protože ona je nositelkou pravdy, lásky, spásy. Takže kdykoliv se mu podaří toto poselství lásky nějak zdiskreditovat, nějak pošpinit nebo tam vnést nějakou pochybnost nebo nedůvěru, tak tím oslabí možnost dosahu záchrany skrze radostnou zvěst.

A nebo taky to, že v dnešní době se nic nepovažuje za hřích. Řekne se: to je slabost, porouchaná psychika nebo se to nazve jako hříšek, nebo se řekne, že je to normální. Takže lidé už nevnímají, že by uráželi Boha, že ztrácejí svou vlastní duši, že by byli i zlí a hříšní. A nechápou, že záleží na každém, jak se sám rozhodne. Každopádně Zlý duch jde s dobou a použije všecko, co může použít, aby dosáhl svého.

Je dnes Zlý duch úspěšnější, než býval dřív?

Záleží na tom, v čem bychom vnímali tu úspěšnost. Možná, že větší úspěšnost může být v tom, že má jakoby dokonalejší prostředky na lepší šíření zkázy, když si vezmeme, kolik lidí se dívá na televizi a kolik lidí skrze počítač může přijít na něco zlého... Má takové větší, silnější prostředky ovlivnit co nejvíc lidí.

Pomáhá mu také, že lidé a moderní společnost se od Boha vzdalují. A tím je člověk samozřejmě oslaben. Když člověk není ve světle, a pokud není bázeň Boží, znalost Božích přikázání, pokud nemám Boha, který je moje všecko, tak hledám jiné bohy a jsem opravdu slabý a podlehnu.

Dříve také dali lidé opravdu na slovo Církve: co řekl pan farář, co se psalo v katechismu... Lidé na to opravdu dbali jako na něco, co je svaté, a chtěli podle toho žít. Takže když někdo říkal něco jiného, tak mu jen tak na to neskočili. Zatímco dneska, co řekne kněz nebo Církev, to se moc nebere. Jen se řekne: dobře, tak to je tvůj názor... I to může být jeden z důvodů, proč je ta úspěšnost...

Jaké jsou zkušenosti se zlem v dnešní době?

Dvě hlavní zkušenosti ze zlem, které často zmiňuji exorcisté, jsou:

1. že se zlem se nedělá legrace, protože když se potom na někoho nalepí, tak se těžko oddělává;

2. ale hlavně, že ve jménu Ježíše Krista Zlý duch opravdu musí odejít. To je radostná zpráva evangelia. Exorcismus, i když vypadá jako taková choulostivá věc nebo jako velká neznámá nebo vypadá nějak divně a nějak hrozně, je součástí radostné zprávy evangelia, protože zlo musí před Božím Synem, před Boží láskou odejít, vyklidit pole a dát místo Duchu Svatému. To je velká krása a velká radost. Proto když Pán Ježíš posílal hlásat radostnou zprávu, tak k tomu dodal: uzdravujte nemocné, vyhánějte zlé duchy. Ať je to vidět, že Boží království je tady a že je silnější než zlo! I když zlo vypadá, že má dnes takové mamutí rozměry, je to jenom proto, že zlo se nafukuje a je snadněji vidět. Ale víc je dobra - Boží království je tady. A i skrze službu exorcismu se ukazuje, že Boží milost je víc než jakékoli zlo, Boží milost je víc než celé peklo.

Vytvořte si webové stránky zdarma!