2018

 

Adventní čas

17.04.2019

"Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí." Sk 2,28

"On jim řekl: Jděte! Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách." Mt 8,32

Lk 6, 1 Jednou v sobotu ..... kteroukoli sobotu, každou sobotu, jen kvůli tobě, pro tebe .... procházel obilím .... ve své kráse, s neskrývanou něhou, křehký jako klasy, které hladil a zranitelný jako země, po které kráčel. Svou láskou a oddaností vůči Otci chválil celé jeho dílo.

Poučeni z předchozích let jsme si tentokrát vyprosili možnost být s dětmi v teple na faře. Sešli jsme se v podvečer u společného stolu, trochu jsme mlsali, trochu si povídali, ale hlavně jsme s dětmi netrpělivě vyhlíželi první hvězdu, která Mikuláši svítí na cestu.

Jako již tradičně jsme zahájili modlitbou Breviáře. V Písmu se nadále věnujeme Lukášovu evangeliu. Tentokrát to byla pátá kapitola - Povolání celníka a Spor o půst.

" Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce." 1Kor 16,13-14

Vytvořte si webové stránky zdarma!