2019

 

Katecheze

05.05.2019

"Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit." Řím 8,26

Říkal tedy: "Čemu se podobá Boží království a čemu je připodobním? Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci." Lk 13, 18-19

"Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť." Jan 6,27

Vytvořte si webové stránky zdarma!