2018

 

"Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla." Ef 4,25

"Když upadnu, a padám tak často, s vírou a důvěrou se od něho nechám zvednout a vím, že mi odpustí..." sv. Alžběta od Trojice

V sobotu 11. 8. 2018 jsme se v kostele sv. Petra a Pavla rozloučili s naší sestrou v Kristu, paní Marií Jelenovou, která nás opustila náhle ve věku 86 let.

Vytvořte si webové stránky zdarma!